ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΑΣ

Το έμβλημα του σωματείου μας είναι ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ με τη λέξη ΕΝΩΣΙΣ