Βασικοί σκοποί , επιδιώξεις, αρχές και πιστέυω

 
Οι βασικοί σκοποί και οι επιδιώξεις για τους οποίους ιδρύθηκε καθώς επίσης και οι βασικές αρχές και τα πιστεύω πάνω στα οποία στηρίζεται το σωματείο,  διαφαίνονται ξεκάθαρα μέσα από το 1ο άρθρο του καταστατικού του με βάση το οποίο :

Βασικός σκοπός και αρχή της «ΕΝΩΣΙΣ» είναι η πίστη στο ιδεώδες του απελευθερωτικού αγώνα, για τον οποίο θυσιάστηκαν οι ήρωες και μάρτυρες της Ελληνικής Κύπρου δηλαδή για την ΕΝΩΣΗ της ΚΥΠΡΟΥ με τη μητέρα ΕΛΛΑΔΑ και μεθοδική δράση για προαγωγή και πραγματοποίηση του ιδεώδους αυτού.

Από το βασικό αυτό σκοπό απορρέουν και οι επι μέρους σκοποί του σωματείου:

α. Διάπλαση και ανάπτυξη κοινωνίας διαπνεομένης από τα ιδεώδη του Ελληνικού Έθνους.

β. Προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές ως πολίτευμα ανταποκρινόμενο στις ανάξγες και τη θέληση ελευθέρων ανθρώπων.

γ. Καλλιέργια ευθύνης στον κάθε πολίτη για αποτελεσματική αντιμετώπιση και με οργανωμένο τρόπο να επιλυθούν δίκαια τα σοβαρά προβλήματα του τόπου.

δ.   Επίτευξη ισχυρής ενότητας και συντονισμένης δράσης μεταξύ όλων των μελών προς διατήρηση του επαναστατικού πνεύματος και του εθνικού ιδεώδους. 

Η ΕΝΩΣΗ πιστεύει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο σκοπός όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει συστηματικά να γίνεται καλλιέργεια και διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης καθώς και η διδασκαλία των πατέρων της εκκλησίας μας για διάπλαση κοινωνίας διαπνεομένης από τις Ορθόδοξες ηθικές Χριστιανικές αρχές και αξίες.

Η ΕΝΩΣΗ πιστεύει ότι η εργασία θεωρείται ως ηθική αρχή με βάση την οποία αξιολογείται και δύναται να διεκδικήσει ο πολίτης τα δικαιώματα του.

Η ΕΝΩΣΗ ως δημοκρατικό και ελεύθερο σωματείο είναι αντίθετη σε οποιασδήποτε μορφής ολοκληρωτικού  καθεστώτος και καταδικάζει τη βία σαν μέσο πολιτικής επικράτησης και σαν μορφή διακυβέρνησης.