Το Διοκητικό Συμβούλιο

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας έχει ώς εξής:Κώστας Μουσίδης                     Πρόεδρος


Γεώργιος Τεμπριώτης               Αντιπρόεδρος

                                                    Γ. Γραμματέας

Κύπρος Κάος                             Ταμίας

                                                   'Εφορος Ποδοσφαίρου